Machina libera

Tu ne cede malis

Stöld i framtiden

Flavian har svarat på mitt föregående inlägg om fractional-reserve banking. Hans huvudpoäng sammanfattas av följande citat.

Den enda kvarvarande skillnaden är alltså att motståndarna till fractional reserve banking inte anser att det skall vara tillåtet att emittera ett skuldebrev som förfaller till betalning i samma ögonblick som det emitteras med mindre än att gäldenären verkligen har denna summa tillgänglig.

Så länge gäldenären har summan tillgänglig när skulden ska betalas är det inget fel. Problemet är att i de fall där fractional-reserve banking kan tillämpas, alltså ”deposit banking”, så tillhör pengarna kunden. Motståndare till fractional-reserve banking påpekar helt enkelt att eftersom det är kundens pengar så har banken ingen rätt att låna ut dem.

Hela idén att betrakta sedeln som ett skuldebrev är felaktig. Skulder betalar man med sin egen egendom. I en kredittransaktion (”credit banking”) överförs egendom: någon köper varor i nuet i utbyte mot varor i framtiden. Sedeln är ett bevis på att kunden bibehåller sin äganderätt, det vill säga raka motsatsen.

Antingen sker ett utbyte av egendom, eller så gör det inte det. I det första fallet är det bankens pengar och den kan göra vad den vill med dem, förslagsvis investera dem för att kunna betala sina skulder. I det andra fallet finns ingen skuld och inte heller något skuldebrev, utan ett ägandebevis.

Annonser

juni 23, 2007 Posted by | Uncategorized | 46 kommentarer

Kort om FRB

Förespråkare för fractional-reserve banking hävdar att så länge alla är med på noterna så förekommer inget bedrägeri. Det finns ett problem i det argument, nämligen att man inte tar hänsyn till hela sammanhanget.

Det finns två sorters bankavtal, ”credit banking” och ”deposit banking”. I det förra fallet lånar en kund ut pengar till en bank under en viss tidsperiod och får ränta; i det senare fallet betalar kunden för att banken skall vakta hans pengar och kan hämta ut dem när som helst.

I fractional-reserve banking (FRB) lånar banken ut pengar som den egentligen är skyldig att vakta. Det är åtminstone stöld mot kunden och bedrägeri mot låntagaren. Fractional-reserve banking som begrepp är dock bara tillämpbart på ”deposit banking”, det är ju bara i det fallet banken behöver reserver.

Argumentet om att det är OK om alla är med på noterna missar att det skulle vara ett självmotsägande avtal. Hypotesen är att kunden förstår att han eller hon kanske inte kan hämta ut sina pengar, eftersom banken tillämpar FRB. Ett ”deposit banking”-avtal kräver att kunden ska kunna hämta ut sina pengar när som helst. Om så inte är fallet är det inte ett ”deposit banking”-avtal och begreppet FRB kan inte tillämpas.

juni 19, 2007 Posted by | ekonomi, guldmyntfot | 7 kommentarer

Q.E.D.

Om det fanns någon som fortfarande tvivlade på att miljömupparna är infekterade med människohat så kan jag erbjuda lite bevis för att de är det. Jeffrey Tucker på misesbloggen hittade det här:

We need to radically and intelligently reduce human populations to fewer than one billion…. We need to stop burning fossil fuels and utilize only wind, water, and solar power with all generation of power coming from individual or small community units like windmills, waterwheels, and solar panels. Sea transportation should be by sail…. Air transportation should be by solar powered blimps when air transportation is necessary. All consumption should be local. No food products need to be transported over hundreds of miles to market. All commercial fishing should be abolished. If local communities need to fish the fish should be caught individually by hand. Preferably vegan and vegetarian diets can be adopted…. We need to remove and destroy all fences and barriers that bar wildlife from moving freely across the land…. We need to stop flying, stop driving cars, and jetting around on marine recreational vehicles…. Who should have children? Those who are responsible and completely dedicated to the responsibility which is actually a very small percentage of humans….

Det blir svårt att hitta det tydligare uttryckt. Någon kanske frågar sig om man bör skratta eller gråta. Enligt mig bör man inte göra något av dem, utan bara må illa. Riktigt illa.

(Korspostat på slepasa.)

maj 7, 2007 Posted by | miljömuppar | 11 kommentarer

Datorsimuleringar som cirkelresonemang

Två matematiker diskuterar.

A: 2+2 = 5.

B: Intressant. Jag betvivlar ditt resultat. Jag skulle vilja se ditt bevis, om det går bra.

A: Självklart. Här ser du den miniräknare som jag ägnat de senaste två åren åt att programmera. Jag skriver in 2+2.

B: Och resultatet blir 5.

A: Precis.

B: Jag är tvungen att acceptera ditt teorem. 2+2 = 5.

Vari ligger felet som A gör? Enkelt: han för ett cirkelresonemang. Han har programmerat miniräknaren. Den kan inte tänka själv, den kan inte bevisa matematiska teorem. Den kan bara följa de algoritmer som A har angett att den ska följa. A har alltså sagt att om man antar att den algoritm som miniräknaren följer är sann, så är 2+2 = 5. Inget bevis har presenterats för algoritmens giltighet, alltså inte heller något för att 2+2 = 5.

(Den som vill se ett bevis för att 2+2 faktiskt är 4 kan besöka metamath).

Absurditeten i att påstå att en miniräknare kan användas för att bevisa att 2+2 = 5 borde vara uppenbar. Man kan använda miniräknaren för att utföra arbetsamma beräkningar, efter att man bevisat algoritmernas giltighet. Innan man gjort det för man ett cirkelresonemang.

Ändå är det denna typ av cirkelresonemang som miljörörelsen använder sig av: en datorsimulering — i princip en stor, avancerad och dyr miniräknare — bevisar, säger de, att temperaturen kommer stiga med så och så många grader. Det tas som ett giltigt bevis, men det är bara sant om man antar att det datorsimuleringen antar är sant, utan att ha sett bevis för det. En datorsimulering är inte ett bevis för att CO2 (eller något annat) orsakar klimatförändringar, den antar ju vad den har som syfte att bevisa. Den är ett skoleexempel på ett cirkelresonemang, om än ett dolt i ett finputsat och dyrt skal.

(Korspostat på slepasa.)

april 13, 2007 Posted by | miljömuppar | 11 kommentarer

The Great Global Warming Swindle

mars 11, 2007 Posted by | miljömuppar | 9 kommentarer

Legokommunism

Detta är helt och hållet vidrigt, motbjudande och ont:

According to the article, the students had been building an elaborate ”Legotown,” but it was accidentally demolished. The teachers decided its destruction was an opportunity to explore ”the inequities of private ownership.” According to the teachers, ”Our intention was to promote a contrasting set of values: collectivity, collaboration, resource-sharing, and full democratic participation.”

The children were allegedly incorporating into Legotown ”their assumptions about ownership and the social power it conveys.” These assumptions ”mirrored those of a class-based, capitalist society — a society that we teachers believe to be unjust and oppressive.”

They claimed as their role shaping the children’s ”social and political understandings of ownership and economic equity … from a perspective of social justice.”

… The teachers then explored with the students concepts of fairness, equity, power, and other issues over a period of several months.

At the end of that time, Legos returned to the classroom after the children agreed to several guiding principles framed by the teachers, including that ”All structures are public structures” and ”All structures will be standard sizes.” The teachers quote the children:

”A house is good because it is a community house.”

”We should have equal houses. They should be standard sizes.”

”It’s important to have the same amount of power as other people over your building.”

februari 28, 2007 Posted by | äganderätt, Länkar, socialism | 7 kommentarer

Laglig plundring, lagligt häleri

Detta är helt absurt. Amerikanska staten stjäl (konfiskerar, för att använda en eufemism) saker från flygresenärer. Sen säljer den sakerna. På eBay. Den är till och med öppen med vad det handlar om: att få in pengar.

februari 25, 2007 Posted by | äganderätt, eBay, USA | 1 kommentar

Det går inte att regera oskyldiga

Ayn Rand skrev:

There’s no way to rule innocent men. The only power government has is the power to crack down on criminals. When there aren’t enough criminals, one makes them. One declares so many things to be a crime that it becomes impossible for men to live without breaking laws.

Det gäller inte bara i politiken, utan även i etiken och inte sällan används det i etik för att uppnå politiska mål. Man måste få mmäniskor att känna sig skyldiga, så att man kan få dem att gå med på en självdestruktiv politik. Nu har det gått så långt att man inte ens får får äta frukost utan att känna sig skyldig.

februari 24, 2007 Posted by | egoism | 6 kommentarer

”Dödsstraff är mord”

Ett vanligt argument mot dödsstraff är att detta i sig är mord. Detta är ett cirkelresonemang och är därför ogiltigt.

Ett cirkelresonemang är ett argument som har formen A, alltså A, eller som kan reduceras till detta. Visserligen är det sant att om A är sant, så är A sant. Men om man inte vet huruvida A är sant eller inte, så ger det faktumet ingen information om A:s sanningsvärde. Att använda sig av ett cirkelresonemang är att anta att man har rätt, för att bevisa att man har det.

De flesta cirkelresonemang är dock inte så här uppenbara. De tar oftast formen:

  1. Om A, så B.
  2. Om B, så C.
  3. Om C, så A.
  4. A.
  5. Alltså A.

Steg fyra utelämnas oftast, men är implicit.

Varför är argumentet ”dödsstraff är mord, och är därför oberättigat” ett cirkelresonemang? Definitionen av mord är det orättfärdigade dödandet av en annan människa. Den som säger att dödsstraff är mord säger att dödsstraff är att orättfärdigt döda en annan människa, därför är det orättfärdigat. Det är ett uppenbart cirkelresonemang. Om man bevisade att det var orättfärdigt, då skulle det vara ett giltigt argument, men nu görs det inte.

(Notera: ovanstående diskussion förutsätter delvis att den skyldige med fullständig säkerhet har bevisats vara skyldig.)

februari 17, 2007 Posted by | Uncategorized | 12 kommentarer

Kan han stava till ”konstitutionen”?

IDG:

Den amerikanske kongressmannen Lamar Smith har lagt fram ett lagförslag om internetrelaterad brottslighet. Enligt motionen ska Internetoperatörerna tvingas spara all Internettrafik i evighet. E-posttrafik, chatt och surf omfattas.

Konstitutionen, fjärde tillägget:

 The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

Det känns som detta är ”unreasonable”, eller hur?

februari 12, 2007 Posted by | Bodströmsamhället, USA | 1 kommentar